Usługi informatyczne

Posiadając bogate zaplecze sprzętowe i dostęp do sprzętu komputerowego, jak i wyszkoloną kadrę, oferujemy Państwu nasze usługi komputerowe w zakresie niezależnego doradztwa komputerowego, serwisu, konfiguracji sprzętu klienta, jak i powierzenie nam opieki nad pracowniami komputerowymi w firmach, szkołach i innych instytucjach pożytku publicznego. Na tą chwilę obsługujemy ponad 30 szkół !

Usługi serwisowe możemy wykonać zarówno w wskazanym miejscu u klienta, jak i po przetransportowaniu sprzętu do naszej wyspecjalizowanej pracowni serwisowej. W przeciwieństwie do innych firm, my słuchamy naszych klientów i szanujemy ich upodobania sprzętowe. Nie wtrącamy się do oprogramowania którego używają nasi klienci, ani nie wprowadzamy zmian w ustawieniach bez konsultacji z właścicielem sprzętu.

Nasze usługi serwisowe mogą obejmować m.in.: budowę, obsługę i konfigurację sieci komputerowej, serwis sprzętu komputerowego, konserwację stanowisk komputerowych, optymalizację i konfigurację, jak i ponowną instalację systemów komputerowych oraz programów antywirusowych – zabezpieczających. Dodatkowo możemy wykonać szereg drobnych usług konfiguracyjnych pod konkretne organizacje, np. blokowanie stron internetowych tj. facebook.pl czy nk.pl w szkolnych pracowniach komputerowych czy stanowiskach pracy.

Firma BLU-VISION.PL posiada certyfikat Autoryzowanego Odsprzedawcy Produktów Edukacyjnych AER firmy Microsoft. Uzyskanie tego certyfikatu dowodzi posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia niezbędnego do zapewniania Klientom wysokiej jakości usług i wyróżnia się na tle konkurencji.

Program Autoryzowanych Odsprzedawców Produktów Edukacyjnych firmy Microsoft (AER, Authorised Education Reseller) umożliwia odsprzedawcom sprzedaż produktów firmy Microsoft użytkownikom edukacyjnym spełniającym warunki programu po cenach przeznaczonych dla instytucji edukacyjnych. Autoryzowany sprzedawca oprogramowania Academic Edition firmy Microsoft staje się specjalnie wyszkoloną firmą gotową do dostarczania pełnych rozwiązań i usług klientom z sektora edukacji.

BLU-VISION.PL bierze czynny udział w programie EDU Partner realizowanym przez dystrybutora IT Incom. Członkowie programu zostali przeszkoleni z najnowszych rozwiązań dedykowanych szkołom, m.in. do zarządzania klasą i najefektywniejszego prowadzenia lekcji.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniamy załadunek odpadów oraz odbiór odpadów bezpośrednio od klienta. Wystawiamy niezbędne dokumenty – Karta Przekazania Odpadów.

Jako firma oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę firm oraz instytucji publicznych na zasadach jednorazowego świadczenia usług, jak i w formie ciągłej, długoterminowej opieki nad sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem. Każdemu klientowi zostanie zaoferowana cena kilkadziesiąt procent niższa w stosunku do konkurencji!