Serwis i reklamacje


 FORMULARZ REKLAMACYJNY


Aby zgłosić reklamację lub zwrot proszę użyć formularza zamieszczonego poniżej:

 

Formularz serwisowy

 Zgadzam się z warunkami zgłoszenia reklamacyjnego

*Pola wymagane

Numer reklamacji (RMA) nadawany jest przez naszego serwisanta drogą mailową, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia.

Zaleca się, aby numer RMA nadany przez nasz serwis umieścić w widocznym dla przyjmującego przesyłkę miejscu (na zewnątrz paczki, najlepiej w pobliżu listu przewozowego) i być zabezpieczony przed ewentualnym zniszczeniem w trakcie transportu.

Procedura rozpatrywania reklamacji:

  • Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru lub wysłać bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego – BLU-VISION.PL Robert Mrozek, ul. Piastowska 7, 42-600 Tarnowskie Góry.
  • Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
  • Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
  • Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

PAMIĘTAJ!

  • Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.
  • Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).
  • Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową) oraz szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania.
  • Klient w powyższym zgłoszeniu powinien określić tryb reklamacji, z jakiego chciałby korzystać.

W razie wystąpienia jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt mailowy na adres:  rma@blu-vision.pl.